Henry Brooks Adams kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/19/2015 0

Henry Brooks Adams kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1838-1918) ABD’li tarihçi ve yazar. ABD tarihiy­le ilgili önemli yapıtları vardır. 16 Şubat 1838’de Boston’da doğdu, 27 Mart 1918’de Washington’da öldü. ABD’nin altıncı Cum­hurbaşkanı John Quincy Adams’ın torunu, Charles Francis Adams’ın oğludur. 1858’de Harvard College’ı bitirdi ve hukuk öğrenimi için Almanya’ya gitti. Almancasının yeterli olmadığım görünce. Almanya ve İtalya’ya iki yıl süren bir gezi yaptı ve izlenimlerini bir Boston gazetesine gönderdi. 1860’da ABD’ye dönerek, Kongre üyeliğine seçilen babasının özel sekreteri oldu.l861’de babası İngiltere’ye elçi atanın­ca, o da birlikte gitti. İngiltere’de bulunduğu yedi yıl içinde Sir Charles Lyell ve John Stuart Mill ile tanıştı, Auguste Comte ve Herbert Spencer’in kitaplarını okudu. Bu kişilerin görüşleri onun siyasi, ekonomik ve bilimsel alandaki düşüncelerini etkiledi.

ABD’ye döndükten sonra siyasi makale yazarı olarak ünlendi. 1870’te Harvard’da tarih bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı zaman­da North American Review adlı derginin editörü oldu. Harvard’daki derslerinde daha çok Orta Çağ tarihi üzerinde durdu. Öğrencilerin derse katılımına önem vererek, araştırıcı yönlerinin gelişmesine ve konulara eleştirel bir gözle bakmalarına çalıştı. 1876’da, 1789-1840 arası ABD tarihi konusunda bir ders vermeye başladı. Ders notları, daha sonra yazdığı tarihi araştırmalar için önemli bir kaynak niteliği taşıdı. Az sayıda öğrenciyle yürüttüğü araştırmalar 1876’da Essays in Anglo-Saxon Law adıyla basıldı.

1872’de Liberal Cumhuriyetçiler hareketine ka­tıldı. Bu hareketin başarısızlığı, onda siyasete ve Amerikan toplumuna karşı bir güvensizlik yarattı. Yazdığı yazılarda güvenini yitirişini dile getirdi. 1876’da Cumhuriyetçi yayımcılarla anlaşmazlığa dü­şerek North American Review editörlüğünden ayrıl­dı. Ertesi yıl Harvard’daki görevini de bırakarak, Washington’a yerleşti ve tarih araştırmalarına ağırlık verdi.

Adams, 1895’e kadar daha çok Amerikan tarihiy­le ilgilendi. Bu dönemde yazdığı en önemli kitap 1801-1817 arası ABD tarihini inceleyen A History of the United Statesfrom 1801 to 1817 adlı kitabıdır. Amerikan tarihçiliğinin en yetkin araştırmalarından biri sayılan bu yapıtının ve Amerikan tarihiyle ilgili öbür kitaplarının kazandığı başarı sonucu 1894’te Amerikan Tarih Derneği başkanlığına seçildi.

1895’ten sonra biyografiler yazdı. Bu dönemdeki çalışmaları daha çok kendi yaşamıyla ilgili değerlen­dirmelere dayanıyordu. Adams, sahip olduğu olanak ve becerilerini yeterince değerlendirip, kalıcı bir iş yapamamış olmasının rahatsızlığını duyuyordu. The Education of Henry Adams adlı kitabı hem bir otobiyografiydi, hem de yaşadığı dönemin toplumsal koşullarının bir irdelemesi niteliğini taşıyordu. Eğitim konusunu araştırmaya yönelmesi, başarısızlığının ne­denlerini açıklayacak bir ipucu aramasındandı. O­nun kuşağının yaşamına egemen olan güç odaklarını ortaya çıkartmayı, başka bir deyişle toplumsal evri­min etkenlerini bulmayı amaçlıyordu. Değerli ya da değersiz, yaşamı boyunca yapmış olduklarını, amaç­lanmış olmaktan çok, rastlantısal bir biçimde elde ettiğini düşünüyor, kendisi gibi birçok insanın yaşa­mının, önceden sezinlenemeyen ve denetlenemeyen güçlerce yönlendirildiğinden söz ediyordu. Çözümle­mesini yapamadığı bu sorunun, anlatımını da başara­madığı kanısıyla 1914’ten sonra yazmayı bıraktı.

Yaşamının son yıllarını Washington’da geçirdi. Başkan Wilson’un I. Dünya Savaşı’na katılma konu­sundaki kararını onayladı. Bunun, Atlantik ittifakının doğmasında ABD’ye önemli bir rol sağlayacağına inanıyordu.

YAPITLAR:

 • Essays in Anglo-Saxon Law, 1876, (“Anglo-Saxon Hukuku İneclemeleri”);
 • DocumentsRelating to New England Federalism, 1810-1815, 1877, (“New En­gland Federalizmine İlişkin Belgeler, 1810-1815”);
 • The Life of Albert Gallatin, 1879, (“Albert Gallatin’in Yaşa­mı”);
 • John Randolph 1852;
 • Democracy, An American Novel, I852;
 • A History of the United States from 1801 to 1817, 9 cilt, 1889-1891, (“1801-1817 ABD Tarihi”);
 • Historîcal Essays, 1891, (“Tarih İncelemeleri”);
 • Mont Saint Michel, A Letter to American Teachers of History, 1910, (“Amerikan Tarih Öğretmenlerine Mektup”);
 • The Life of George Cabot Lodge, 1911, (“George Cabot Lodge’un Yaşamı”);
 • Mont Saint Michel and Chartres, 1913;
 • The Education of Henry Adams: Autobiography, 1918, (“Henry Adams’ın Eğitimi: Otobiyografi”);
 • The Degradation of the Democratic Dogma, 1919, (“Demok­rasi Düşüncesinin Yozlaştırılması”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.