Dahn, Felix Ludwig Sophus kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/30/2021 0

Dahn, Felix Ludwig Sophus kimdir? Hayatı ve eserleri: (1834-1912) Alman, hukukçu. Tarihçi Hukuk Okulu’nun temsilcilerindendir. 9 Şubat 1834’te Hamburg’da doğdu, 2 Ocak 1912’de Breslau’da öldü. 1849-1853 arasında Münih ve Berlin üniversitelerinde hukuk ve felsefe öğrenimi gördü. Münih, Würzburg, Königsberg ve Breslau üniversitelerinde hukuk dersleri verdi. 1895’te Breslau Üniversitesi rektörlüğüne atanan Dahn, ticaret huku­ku, Alman hukuk tarihi ve felsefesi konularında kitaplar yazdı.

Tarihçi Okul’un temsilcilerinden
olan Dahn, her kültürün kendi hukuk sistemini yarattığını ve bu hukuk sistemini
doğuran iktisadi, toplumsal ve kültü­rel koşullar bilinmeden hukuk sistemi
üstüne doğru bilgi edinilemeyeceğini savunmuştur. Dahn, doğal haklar kuramına
karşı çıkarak, bir ulusun hukuk sistemini, ulusal özellikler ve bu özelliklerin
zaman içinde değişmesinde etken olan karmaşık tarihsel koşulların belirlediğini
ileri sürmüştür. Hukuku, kla­sik Alman hukuku ile sınırlandırmayı reddeden
Dahn, antik ve çağdaş dönemlerin hukuk anlayışı arasındaki tek farkın değişik
tarihsel koşullardan kaynaklandığını belirtmiştir.

Dahn’ın hukuk alanındaki önemli
katkısı, hukuk tarihi konusunda olmuştur. 1861-1907’de yayımlanan DieKoniğe der
Germanen’de (“Cermenler’in Kralla­rı”) Roma-Cermen yönetim örgütlenmesinin
Karolenj İmparatorluğumdan kopuşunu anlatmıştır. Dahn’ın tüm kitaplarında
milliyetçilik düşüncesi egemen­dir. Etnik karışımın her biçimine karşı olan
Dahn, bireylerin ancak milli gruplar içinde sınıflandırılabileceğini
savunmuştur. Milliyetçiliğin içgüdüsel olduğu­nu ileri sürmüştür. Ona göre
devlet, milli bir grubun hukuk ve kültürünü korumak için bütünleşmesidir.

Bir hukukçu olduğu kadar, şiir ve romanla
da uğraşan Dahn’ın genellikle balad biçiminde yazılmış şiirleri, erken Alman
tarihini konu almaktadır. Ein Kampj um
Rom
(“Roma İçin Mücadele”) romanında ise, İtalya’da Ostrogot Krallığı’nın çöküşünü
ele alırken 19.yy’daki siyasal gelişmelere de değinmiştir.

Felix Ludwig
Sophus Dahn Eserleri:

 1. Die Koniğe der Germanen, 1861-
  1907,(“Cermenler’in Kralları”);
 2. Die Vernunft im Recht, Grundlagen der Rechtsphilosophie, 1879, (“Hukukta Mantık,
  Hukuk Felsefesinin Temelleri
  ”);
 3. Ein Kampf um Rom, 1876-1878,
  (“Roma için Mücadele”),
 4. Urgeschichte der germamseben und romanisehen Völker, 4 cilt, 1881- 1889, (“Cermen
  ve Roma Halklarının İlk Çağ Tarihi
  ”);
 5. Geschichte der deutscken Urzeit, 2 cilt, 1883-1888, (“Al­man
  İlk Çağ Tarihi
  ”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 29, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.