Robert Alan Dahl kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/30/2021 0

Robert Alan Dahl kimdir? Hayatı ve eserleri: (1915) ABD’li siyaset bilimci. Çağdaş de­mokrasileri incelemiş, “poliarşi” adını verdiği bir kuram oluşturmuştur. 17 Aralık 1915’te Iowa’da doğdu. Yükseköğre­nimim Washington Üniversitesinde yaptı. 1940’ta Yale Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. 1946’da bu üniversitede siyaset bilimi dersleri verme­ye başlayan Dahi, 1957-1962 arasında siyaset bilimi bölümünün başkanlığını yaptı. Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Derneği ve Ulusal Bilimler Akademisi üyesi olan Dahi, 1963’te Woodrow Wilson ödülünü, 1977’de de Talcott Parsons ödülünü aldı. Halen Yale Üniversitesi’nde öğre­tim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Çağdaş demokrasileri eleştirel bir
yaklaşımla inceleyen Dahl’a göre, toplumlar geliştikçe karmaşık bir nitelik
kazanmakta, toplumlardaki farklı grupla­rın sayısı artmaktadır. Aralarında
sürekli pazarlık yapan bu gruplar, anlaşmalara girmekte, ve her yeni sorun
çevresinde özgül birlikler oluşmaktadır. Grup­lar arası özgür rekabetin
bulunduğu bu ortamda toplum, gruplar arasındaki her türlü hakemliğin kaynağı
olan seçimler yoluyla, kamu işleri üzerinde belli bir denetim kurmaktadır. Bu
sürecin sonunda ortaya çıkan denge, belli bir demokrasi biçiminin
gerçekleşmesine olanak vermektedir. Dahi bu biçime “poliarşi” adını
vermektedir. Dahl’a göre bu yönetim biçimi, siyasal karar sürecinin tek bir
yönetici azınlık tarafından tekelleştirilmesini önlemektedir.

Robert Alan Dahl
Eserleri:

 1. Politics, Economıcs and Welfare (Lindblom ile), 1953, (“Siyaset,
  Ekonomi ve Refah
  ”);
 2. A Preface to Democratic Theory, 1956, (“Demokratik Teori­ye
  Başlangıç
  ”);
 3. Polyarchy: Partıcipatıon and Opposition, 1971, (“Poliarşi: Katılım
  ve Muhalefet
  ”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 29, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.