Efezade Mehmed İbn-i Hacı Süleyman kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/13/2015 0

Efezade Mehmed İbn-i Hacı Süleyman kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan ikinci Bayezid devri riyaziyecilerinden olup Bursalıdır. Mehmed ibn-i Mehmed Tusi’nin astronomi’den (Biset – bab) ismindeki eserini metni gibi Farsça şerh etmiştir ki bir nüshası Ayasofya Kütübhanesinde mevcuttur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.