Eşref Bey (Binbaşı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/13/2015 0

Eşref Bey (Binbaşı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Deniz kumandanlarından ve meşhur riyaziyecilerden bir zat olup İstanbul’ludur. 1310 (1894) tarihinde Mekke’de irtihal etmiştir. Riyazi ilimleri Eşref Paşa’dan o da Halil Efendi’den, o da Gelenbevi merhumdan ahz etmiştir.

Eserleri:

  • — (Logaritma ve Cedavil-i Felekiye): 1307 (1891) de Bahriye Matbaasında Basılmıştir.
  • — (Hey’at-i Felekiye): Astronomiye dair mufassal bilgileri toplayan bir eser olup müsveddesi Osmanlı riyaziyecilerinden Piyade binbaşılığından mütekaid Ziya Bey’dedir.
  • — Hocası Eşref Paşa’nın irtifa’ istihracını logaritmadan daha kolay bir surette olmak üzere başlattığı ve fakat ikmal edemediği cedvelin ikmalidir ki müsveddesi bugün Müneccimbaşı olan Karlova’lı Hüseyin Hilmi Efendi’dedir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.