Derviş Mehmed Emin Paşa (Kimyager) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/13/2015 0

Derviş Mehmed Emin Paşa (Kimyager) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Büyük müşirlerden alim bir zat olup İstanbul’ludur. Mühendishane-i Berri-i Hümayun’da tahsilini ikmalden sonra Avrupa’ya gönderilerek Londra ve Paris’te madenler, felsefe, kimya ilimlerindeki malumatını genişletip İstanbul’a avdetinde öğretim vazifesi ile beraber tayin olunduğu siyasi hizmetlerde de ehliyetini göstermiştir. Şark tahdid hududu komisyonunda bulunmuştur.

Başlıca basılmış eserleri; (Usul-i Hikmet-i Tabi’iyye) ve (Kimya) olup kimyevi aletlerin tariflerini beyan eden risalesi ile daha bazı risaleleri vardır. İran ile (Tahdid-i Hudud Komisyonu) başkanlığında bulunduğu zaman toplayıp yazmasına himmet ettiği «müzekkere» imzalı hudud tahdidi vesikalarına dair basılmış siyasi bir eseri de vardır. 1293 (1877) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.