Ebubekir İbn-i (Halil paşazade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 08/16/2015 0

Ebubekir İbn-i (Halil paşazade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: «Tarih-i Tabii» isminde İslamın zuhurundan 1054 (1644) senesine kadar bir tarihi olduğu Hammer mütercimi Ata Bey Efendinin tercemesinde yazılıdır. Enderun-i Hümayun Nazırlığında bulunan ve 1251 (1835) tarihinde vefat ederek Eyüp’te ’Mihrişah Valide Sultan’ İmareti önünde defn edilen Merzifonlu Ebubekir Efendi’nin 1180-1228 (1767- 1813) tarihine kadar geçen Osmanlılar’a ait vak’alardan bahseden «Vak’a-yı Cedide» isminde devleti umumi ahvaline dair muhtıra tarzında bir tarihçesi vardır ki sonradan bastırılmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.