Eyyübi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 08/16/2015 0

Eyyübi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kanuni Sultan Süleyman devri Tarihçi şairlerinden olup Eyyüb’lüdür. Görülebilen üç eserinde ismini tasrih etmiyor, Yalnız «Eyyübi» ismi ile iktifa ediyor. Kanuni’nin vakalarını tasvir eden manzum bir tarihçesi vardır ki bir parçası aşağıya nakledilmiştir:

Padişahin medhi hakkındadır: (Der medh-i padişah)

Yine derya-yı irfan oldu cuşan

Tabiat gülleri açıldı handan

Safa sahrası oldu taze vü ter

Perişan kaküli gibi mu’teber

Ele alsun yine sazendeler saz

Dugahile safahan etsün ağaz.

Tus’lu Firdevsi’nin meşhur (şehname)sini nesir olarak terceme etmiş ve mukaddimesinde manzum olarak terceme eden şerif-i Amedi’den bahs ederek Sultan Gavri’nin her beytinin tercemesine bir dinar verdiğini nakletmiştir. Şerif-i Amedi’nin (şehname Tercemesi)nin ikinci cildi Fatih’te Millet Kütüphanesinde ve tamamı başka bir kütüphanede mevcuttur. Bir de matbu’ (Ebu Ali Sina Hikayesi)’nin kenarında «Hatemname» isminde bir eseri vardır ki bu eserin basılışı sırasında bazı kısımları çıkarılmıştır (atılmıştır). Vefat tarihi ile defnedildiği yer tayin edilemedi. Müterciminin, ismi belli olmayan üç büyük cilt üzere tertib edilmiş mensur «Şehname» tercemesinin Eyyübi’nin olması muhtemeldir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.