Esiri Hasan İbn-i Şeyh Hüseyin Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 08/17/2015 0

Esiri Hasan İbn-i Şeyh Hüseyin Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan ikinci Ahmed’in muasırı bir zat olup 1140 (1728) de istanbul’da vefat etti. «Mi’yarü’d-Düvel ve Misbarü’l-Milel» isminde açık ibareli Türkçe Umumi Tarihi istifadeyi mucib eserlerdendir. Bu tarihin başlıca kaynağı Katib Çelebi’nin Arapça (Fezleke)sinin tercemesidir. Birer nüshaları İstanbul’da Hakim Oğlu ve Es’ad Efendi Kütübhanelerinde vardır. Kitabındaki [«An kethudayan-i ocag-ı cebeciyan-ı Dergah-ı Ali»] ibaresine göre Yeniçeri mensuplarından olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı Tari­hi kısmı daha mufassaldır. Sonunda Osmanoğulları’nın faziletlerine dair mufassal hususi bir fasıl, bir de o zamana göre yapılmış (Ta’biyetü’l-Ceyş — Askeri taktik—) haritaları vardır. Coğrafyaya dair de bir hayli faydalı bilgiler konulmuştur. Zamanındaki Osmanlı ülkesini kamilen gezdiği gibi, Macaristan seyahatinde iki sene Nemçe’lilere esir olup bu münasebetle Viyana civarını da gezdiğini naklediyor.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.