E »

EBÜ BEKR İBN-İ  EBÎ ŞEYBE KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

EBÜ BEKR İBN-İ EBÎ ŞEYBE KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 24, 2014 0

Abdu’llah b. Muhammed b, Ebî Şeybe el-Kûfî, büyük muhaddislerdendir. (235) târihinde vefat etmiştir

Devamını Oku »
EBU  UBEYDE,  MA’MER BİN  EL-MUSENNA KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

EBU UBEYDE, MA’MER BİN EL-MUSENNA KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 24, 2014 0

Ma’mer b. el-Müsennâ el-Basrî, meşhur bir âlimdir. Kureyş’in Teym ka­bilesine mensub, onların mevâlîsindendir. Hasan-ı Basrî’nin vefat ettiği ge­ceye müsadif (111) târihinde Basra’da doğmuştur. (188) senesinde Hârûnü’r-Reşîd’in da’veti üzerine Basra’dan Bağdad’a gitmiş, (209) târihinde Basra’­da

Devamını Oku »
EBÜ’L-HASEN  EL KİSÂÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

EBÜ’L-HASEN EL KİSÂÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 24, 2014 0

Alî b. Hamza b. Abdi’llâh meşhur bir âlimdir. Bir Kisâ ile ihrâmlandığı için Kisâî nisbetini almıştır. Esed’in mevlâsıdır. Kûfelidir. Bağdad’da tavat­tun etmiş, Hârûn er-Reşîd ile beraber sefere çıkarak (189) târihinde Rey şehrinde vefat eylemiştir.

Devamını Oku »
İMÂM-I A’ZAM KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

İMÂM-I A’ZAM KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 24, 2014 0

Ebû Hanîfe Nu’mân b. Sabit b. Mirzebân el-Kûfî, bütün İslâm âleminin en büyük müctehidi olan bir zâttır. Velâ’ i’tibâriyle nisbeti “Teymî”dir. Silsile-i nesebinde müteaddid akvâl vardır. Ecdadının Irak ahâlîsinden veya Ensâr-ı Kirâm’dan veya ebnâ-yı

Devamını Oku »
ERNEST RÖHM KİMDİR? HAYATI

ERNEST RÖHM KİMDİR? HAYATI

kihaes Şubat 23, 2014 0

Hitler’in saldırı birlikleri olan SA’ların (Sturmabteilung) teşkilatlanmasına öncülük eden Alman subay. 28 Kasım 1887’de Münih’te doğdu. 30 Haziran 1934’te Münih Stadelheim’de SA’lara karşı girişilen temizlik harekâtında Hitler’in emriyle vurularak

Devamını Oku »
Ertuğrul Gazi’nin hayatı hakkında bilgi

Ertuğrul Gazi’nin hayatı hakkında bilgi

kihaes Şubat 21, 2014 0

Ertuğrul Gazi’nin hayatı hakkında bilgi: (ö. 680/1281-82 [?]) Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in babası. Kimliği ve hayatı hakkında bilinenler, birçoğu geç dönemlerde kaleme alınmış eserlere dayanır. Kendisiyle çağdaş olan Bizans tarihçisi Georgios Pachymeres

Devamını Oku »
EL-EMÂLÎ – EBU ALİ EL-KÂLÎ ESERİ HAKKINDA BİLGİ

EL-EMÂLÎ – EBU ALİ EL-KÂLÎ ESERİ HAKKINDA BİLGİ

kihaes Şubat 20, 2014 0

EL-EMÂLÎ – EBU ALİ EL-KÂLÎ Ebu Ali el-Kâlî’nin (ö. 356/967) dil ve edebiyata dair eseri. Endülüs’te 330-350 (941-961) yılları arasında kaleme alınmıştır. Ebû Ali mu­kaddimede eseri hakkında bilgi verirken

Devamını Oku »
Elvan Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri

Elvan Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes Şubat 20, 2014 0

Elvan Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri: (ö. 760/1358-59’dan sonra)Babaî isyanının lideri Baba İlyâs-ı Horasâni’nin torunlarından, sûfî şair. Büyük bir ihtimalle Kırşehir’de doğ­du. XIII. yüzyılın ilk yarısında Moğol

Devamını Oku »