Daniş Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/12/2015 0

Daniş Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Yüksek zeka sahiblerinden ve riyaziye ilmi mütehassıslarından bir zat olup İstanbul’ludur. 1291 (1874) tarihinde Harbiye Mektebinden «erkan-i harb»likle me’zuniyetinden sonra askerî hayatının büyük bir kısmı muallimlikle geçti. 1304 (1888) tarihinde evvelce gönderildiği Trablusgarb’da irtihal etmiştir. Eserlerinden (Hesab-ı Tefazuli ve Tamami) basılmış, (Hendese-i Hılye) basılmamıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.