Arşak Alboyacıyan kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/22/2021 0

Arşak Alboyacıyan kimdir? Hayatı ve eserleri: Zamanımızın en verimli Ermeni tarihçi ve biograflarından biri; 1879 da Üsküdarda doğmuştur. Berberyan ve Getronakon liselerinde tahsilde bulunduktan sonra bir müddet tica­rethanelerde kâtiplik yapmıştır. Geçen asrın sonlarından itibaren gerek İstanbul gerekse hariçteki Ermeni basınında yazılan görülme­ğe başlamıştır. 1908 – 1918 yılları zarfında Püzant Keçyan tarafından neşredilen «Püzantiyon» adlı ermenice gazetenin neşriyat kısmında çalışmıştır. 1910 da Bakırköy’den / Patrikhane Meclisine âzâ seçilmiştir.

Arşak Alboyacıyan ’ın kitap halinde neşredilen ve gayri matbu birçok biografik ve tari­hi mühim eserleri mevcuttur. Bunlar meyanında başta dört cildlik Kayseri Ermenileri ve iki cildlik Tokad Ermenileri tarihi gel­mektedir.

Kaynak: İstanbul Ansiklopedisi, Reşat Ekrem Koçu, Nurgök Matbaası, İstanbul, 1959

Yorumlar kapalı.