Arif Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/30/2015 0

Arif Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tüfekçibaşı adı ile meşhurdur. İstanbul ma’züllerinden olup Ankara’lı’dır. [Fatin Tezkiresi]’nde «İzmit’li» olduğu yazılıdır. Sultan Üçüncü Se­lim zamanı vak’alarına dair bir tarihçe yazmıştır ki basılmamıştır. 1248 (1832) senesinde vefat etmiştir. Bir nüshası Bayezid Camii Kütübhanesinde Cevdet Paşa tarafından hediye edilen kitablar arasında vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.