Abdullah Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/30/2015 0

Abdullah Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı vezirlerinden Rıdvan Paşa’nın oğludur. 1049 (1640) tarihinde (Meş’ali’l-Ezhar fi Acaibi’l-Aktar) ismindeki Mısır kıt’asına ait Arapça tarihi pek çok ilavelerle terceme etmiştir. Dokuz fasıl üzere tertib edilmiş olan kitabin münderecatı aşağıdadır:

  • Hilkat-i Âdem ve arzda ibtida saltanat eden sultanlar.
  • Ba’de’l-hubut [inişten sonra] Mısır’a malik olan melikler.
  • Mısır ülkesindeki tılsımlar ve Kahire’de olan acaib.
  • Mısır’ın şair memleketler üzerine olan şerefi.
  • Mısır iklimlerinin [ülkesinin] kısımları.
  • İslam’dan sonra Mısır’da hükümet eden naibler.
  • Mısır meliklerinin inkıraz sebebi.
  • Birinci Selim’in Gavri ile olan muharebesi.
  • Birinci Selim’in Tomanbay ile olan muharebesi.

Bir de seyahat ve müşahedelerinin bir semeresi olmak üzere (Tarih-i Hanan-i Tatar ve Dest-i Kıpçak) isminde küçük boyda bir tarihçesi vardır ki Kaptan Hüseyin Paşa’ya takdim etmiştir. Kırım hanlarının ahvalinden bahsetmekte olup Sultan Dördüncü Murad zamanına kadardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.