Ali Örfî Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/21/2015 0

Ali Örfî Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1305/1887) Arif şeyhlerden huzura ermiş cömert bir zat olup Küreyce köylerinden Polyan köyündendir. Tahsil çağma geldikten sonra ticaret yoliyle Mısıra giderek uzun müddet orada ikamet ve o bölgede seyahat etmiş ve nihayet Selanik’te yerleşmiştir. Bundan sonra tasavvuf büyüklerinden Seyyit Hoca Muhammed Nuri’l-Arabiyyi’l-Melâmî hazretlerine intisap ederek feyz-i Muhammediyeye mazhar olmuştur. Mezar taşındaki (Kıldı el-Hacî Ali Örfî behestî âşiyan) mısramm delâleti olan 1305 H. de vefat ederek Yenikapı dışındaki Mevlevihane civarında bulunan kabristana defnedildi.

Eserleri:

  1. [Şerh-i Divan-ı Niyazi-i Mısrî] ,
  2. [Terceme-i İnsan-ı Kâmil ]
  3. [Terceme-i Varidat],
  4. [Terceme-i Hikem-i Atai] ,
  5. [Mürettep Divan-ı İlahiyat],
  6. [Terceme-i Maksadı’l-Aksâ],
  7. [Es’ile ve Ecvibe-i mutasavvıfane],
  8. [Şerh-i Gazel-i Hz. Üftade]

ve sairedir ki, hepsi de basılmamıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul

Yorumlar kapalı.