Abdullah Hulusi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/21/2015 0

Abdullah Hulusi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Mazannadan ve 1305/1887 H. de Usturumca’da vefat eden Mısırlı Seyit Hoca Muhammed Nuri’l-Arabî hazretlerinin halifelerinden huzura ermiş faziletli ve arif bir zat olup Gelibolu mülhakatından (Mürefte)dendir. İstanbul’da tahsilini tamamladıktan sonra yarım asırdan fazla Fatih civarındaki Kadı Çeşmesi medresesi müderrisliği ile yetinerek inziva halinde yaşamış 1305 H. de vefat edip Topkapı haricinde Sarı Abdullah Efendinin yanına defnedilmiştir. Süratli yazma kabiliyeti ve talik yazıda mehareti olduğu için senelerce taş basması matbaalarda hattatlık yaparak hem memleketin irfanına hizmet etmiş, hem de kendisini geçindirmiştir. Molla Camiinin Farsça [Mir’âtü’l-Akaidini Türkçe şerh edip bastırdığı gibi, Feridüddini Attar’ın Farsça manzum ve matbu [Mantıku’t-tayr tercemesi] de dostlarından «Fedaî» mahlaslı bir şair adına yazılmışsa da tercemenin aslı esasen bu zatındır. Matbu Tarifat-ı Seyyid Tetimmesi de, kendisi tarafından ilâve edilmek suretiyle yazılıp basılmıştır. Başka eserleri de olduğu kuvvetle tahmin edilmekte ise de bu âcizin gözüne ilişmemiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul

Yorumlar kapalı.