Ali Efendi (Tamburi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 03/07/2016 0

Ali Efendi (Tamburi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1836-1902) Türk besteci ve tambur ustası. Şarkı formundaki bestelerimle tanınır. Midilli adasında doğdu. Babası hafızdı. Yedi yaşındayken hıfzını tamamladı. Genç yaşta İstanbul’a geldi ve burada Latif Ağa ve Rıza Efendi’den musiki dersleri, Tamburi Küçük Osman’dan da tambur dersleri aldı. Kısa zamanda ünü yayıldı ve Abdülaziz’ in padişahlığı sırasında saraya müezzin olarak girdi. Hünkâr imamlığına dek yükselmesine karşın, 1885’te II. Abdülhamid tarafından İzmir’e sürüldü ve bu kentte öldü.

Ali Efendi, tambur ustalığından çok besteciliğiyle tanınır. Şarkılarında olduğu kadar klasik formlarda-ki eserlerinde de Hacı Arif Bey’in etkisinin yanı sıra bestecinin kendine özgü lirizmi ve duygusallığı görü­lür. Sûzidil makamındaki iki beste, bir ağır, bir de yürük semaiden oluşan takımı çok ünlüdür. Eserleri oğlu Tamburi Aziz Mahmud Bey tarafından notaya alınmıştır. Bu notalar 191 l’de Aksaray yangınında yanmışsa da, eserleri kulaktan kulağa yayılarak günü­müze ulaşmıştır.

Ali Efendi’nin öğrencileri arasında Tamburi Ce­mil Bey, Rakım Elkutlu gibi Türk musikisinin ustaları da vardır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.