Bertrand d’ Argentre kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 03/08/2016 0

Bertrand d’ Argentre kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1519-1590) Fransız hukukçu ve tarihçi. Feodal hukuk anlayışının savunucularındandır. Bretagne bölgesinde Vitre’de doğdu, Rennes’de öldü. 1548’de Rennes’in senyör vekilliği görevini babasından devraldı. Daha sonra Eyalet Mahkemesi başkanlığına getirildi. Bretagne’nin örf ve adet huku­kunu yazılı hale getirmekle görevlendirildi; bu görevi 1580’e dek sürdü. Argentre, 16. yy’da Roma Hukuku’nu temel alan bir medeni hukuk anlayışının canlandırılması akımına tepki olarak feodal hukuk anlayışını savunmuştur. Argentr6, yazılı olmayan örf ve adet hukukunun kanun gücüne sahip olması gerektiğini savunan ilk hukukçudur. Commentaires sur les Quatres Premiers Titreş de L’ancienne Coutume de Bretagne (“Bretag­ne’nın Örf ve Adet Hukukunun İlk Dört Maddesi Üzerine Yorumlar”) adlı incelemesinde, bu bölgenin geleneklere dayanan hukuk yapısını belirlemeye çalış­mıştır. 1582’de ise, gene aynı bölgenin tarihini anlatan Hıstoire de la Bretagne’yı yazmıştır.

Eski yerel ve feodal hukuku savunan Argentre, Roma Hukuku’nun yazılı olmayan örf ve adet hukukunu derlemek isteyen Charles Dumoulin’in karşısında yer almıştır. Dumoulin’in Roma Hukuku’nu temel alan, ulusal ve birleştirici nitelikte bir hukuksal yapıyı savunmasına karşın Argentre, birleş­tirme doktrinini reddetmiş; kanunların çatışması du­rumunda ise bireylerin kendi yerel hukuklarına göre yargılanmaları gerektiğini savunmuştur.

Argentre’nin görüşleri Felemenk hukukçuları arasında kabul görmüş ve onlar aracılığıyla Story ve Dicey’i etkilemiştir.

YAPITLAR:

  1. Commentaires sur les Quatres Premiers Titreş de L’ancienne Coutume de Bretagne, 1568, (“Bre­tagne’nın Örf ve Adet Hukukunun İlk Dört Maddesi Üzerine Yorumlar”);
  2. Histoire de la Bretagne, 1582, (“Bretagne Tarihi”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 7. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.