Akif Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/30/2015 0

Akif Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Beylerbeylerinden Ebubekir Paşa’nın oğludur. 1160 (1747) da padişah olan Sultan Mustafa’nın divan-ı Hümayunlarında teşrifatçılıkta istihdam edilmişti. 1178 (1765) den 1181 (1767) senesine kadar yazdığı tarihte Osmanlı sultanlarının merasimleri ile zamanlarındaki olaylara dair tafsilat vardır. İfadesi sadedir. (Hitam-i amel) terkibinin delaleti olan 1181 (1767) de vefat etmiştir. Üsküdar’da Kısıklı’da medfundur. Salacak Mescidi’nin banisidir. Tarihi basılmamıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.