Ahmet Cevizci kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/26/2014 0

Ahmet Cevizci kimdir? Hayatı ve eserleri: (d. 1959 Bursa – ) İlkokul, ortaokul ve  liseyi Bursa’da okuduktan  sonra Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü’ne girdi. Felsefe  lisansını 1982 yılında  tamamlayan Cevizci, yüksek lisans tezinde Sokrates düşüncesini, Platon’un Sokratik diyalogları yoluyla inceledi.

Doktora çalışmaları sırasında Fransız hükümetinden kazandığı bir bursla, 1989-91 yılları arasında Paris’te, Sorbonne Üniversitesi’nde doktora düzeyinde araştırmalar yaptı. 1991 yılında “Platon’un Bilgi Kuramı” adlı teziyle doktora derecesini aldı. 1996 yılında doçent, 2002 yılında da profesör oldu.

Başlıca yapıtları: 

İlkçağ Felsefesi Tarihi  [Asa Yayınları, 4. baskı, 2007],

Ortaçağ Felsefesi Tarihi [Asa Yayınları, 2008,  3. baskı],

On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi  [Asa Yayınları, 2007,  2.  baskı],

Aydınlanma  Felsefesi  [Asa  yayınları,  2008,  2.  baskı],

Etiğe  Giriş  [Paradigma  Yayınları,  2002],

Paradigma  Felsefe  Sözlüğü  [Paradigma  Yayınları,  6.  baskı,  2006],

Felsefe  Terimleri  Sözlüğü [Paradigma Yayınları,

2. baskı, 2003], Felsefe [Sentez yayınları, 2008, 2. baskı] adlı kitapların yazarı,

Platon’un  İdealar  Kuramı  Üzerine  Araştırmalar  [Gündoğan  Yayınları,  1989],

Metafiziğe  Giriş [Paradigma  Yayınları,  2001],

Felsefe  Ansiklopedisi  1.  cilt  [Babil  Yayınları,  2003],

Felsefe Ansiklopedisi  2.  cilt  [Babil Yayınları,  2003],

Felsefe Ansiklopedisi  3.  cilt  [Babil Yayınları,  2005],

Felsefe Ansiklopedisi  4.  cilt  [Babil Yayınları,  2006],

Felsefe  Ansiklopedisi  5.  cilt  [Babil  yayınları,

2007], Felsefe Ansiklopedisi 6. cilt [Babil yayınları, 2008] adlı eserlerin de editörüdür.

Çevirileri:

Felsefe: Temel Kavramlar ve Kuramlar, K. Ajdukiewicz, [Say Yayınları 2007],

Sokratik Hümanizm,  L.  Versenyi,  [Sentez  Yayınları,  2007],

Platon’un  Bilgi  Kuramı,  F.  M.  Cornford, [Gündoğan  Yayınları,  1990],

Felsefeye  Giriş,  N. Warburton,  [Paradigma  Yayınları,  2006],

Menon, Platon, Yorumlu Çeviri  [Sentez Yayınları, 2007],

Phaidon, Platon  [Gündoğan Yayınları,  1990],

Kıta Avrupası  Felsefesine  Giriş,  D.  West,  [Paradigma  Yayınları,  2001],

Büyük  Filozoflar,  B.  Magee, [Paradigma  Yayınları,  2001],

Postmodernizm  ve  Sosyal  Bilimler,  GR.  Hollinger,  [Paradigma Yayınları, 2005].

Kaynak: Felsefe Tarihi, Ahmet Cevizci

Yorumlar kapalı.