Ahmed Sani İbn-i Hasan Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2015 0

Ahmed Sani İbn-i Hasan Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Birinci Mahmud’un meşhur tabiblerinden olup Mehmed Mü’min Hüseyni’nin kırk küsur tabibe müracaat ve kendi tıbbi mütalaalarını da ilave etmek şartı [sureti] ile Safevi şahlarından Şah Süleyman adına Farsça te’lif ettiği 470 yapraktan müteşekkil (Tuhfetü’l-Mü’minin) isminde­ki eserini (Ganiyyetü’l-Mihsalin fi Tercemeti Tuhfetü’l-Mü‘minin) adı ile terceme ve bazı noktalarını da tahşiye ederek mufassal bir eser meydana getirdi. Bu eser beş teşhisv -yani bab ile «düsturat» adı ile üç kısımdan ibarettir. Birer nüshası Ayasofya ve Köprülü Kütübhanelerinde vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.