Ahmed Ali Paşa – Ahmed Remzi Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2015 0

Ahmed Ali Paşa – Ahmed Remzi Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Meşhur Osmanlı tabiblerindendir. Rodosludur. 1274 (1858) de Mekteb-i Fünun-i Tıbbiye’den mezun olmuş ve uzun müddet bu mektepte tıbbi ilimler öğretimi ile meşgul olarak ferik (tümgenerallik) rütbesini kazanmış ve Ders Nazırlığını ifa etmiştir. Tıbbi ilimlerin Türk dilinde tedris olunmasına en ziyade himmet ve gayret edenlerden olup teşkil olunan (Cemiyeti Tıbbiye)’nin uzun müddet reisliğinde bulunmuştur. İki cild bir (müfredat-ı Tıb) ve Tıb Tedavi ilmine taalluk eden makbul bir hayli tercemeleri vardır. 1305 1887)’de İstanbul’da vefat etmiştir. Eyyüb’te Cami ile Bostan iskelesi arasındaki mezaristanda medfundur. Fazla kitab okumaktan ve araştırmadan dolayı ömrünün sonlarında gözlerine a’malık arız olmasına rağmen çalışmalarına zerre kadar ara vermeyerek dikte ettirmek suretiyle çalışan, müstakim bir zattı.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.