Ahmed İbn-i İbrahim (A’reç) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2015 0

Ahmed İbn-i İbrahim (A’reç) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Fıkıh ve tıb ilminde behre sahibi bir zattır. 1119 (1707) tarihinde Medrese-i Hariç’e müderrisi olup Şeyhülislam Efendi adına te’lif ettiği ihlas Suresi tefsirine mükâfat olarak Hariç-i Saniye rütbesine nail olmuştur. Bu eserinin mukaddimesinde fıkıh ilminden Kuduri, Muhtar, Vikaye ve Mülteka’yı ihtisar eylediğini ve (Mecmau’l-Bahreyn)’i de (Kitabu’l-Buyu) undan sonuna kadar ihtisar ve hadis ilminden bir risale ile feraizden bir risale te’lif ettiğini yazıyor. Bir nüshası Hamidiye’de mevcut (Teshilü’t Tedabir) ismindeki tıbbi eserindeki mukaddimesinde de Süleymaniye Tıb Medresesinde on beş sene tahsilden [sonra] Saray tabibi olduğunu ve tıbba ait eserini tıb ilminin şubelerinden on üç fen üzerine tertib ettiğini yazıyor. Eseri Sultan Mustafa İbn-i Ahmed Han adınadır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.