Ahmed Samim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/21/2016 0

Ahmed Samim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1884-1910) Osmanlı gazeteci. İttihat ve Terakki’ ye muhalefeti nedeniyle öldürül­müştür. Prizren’de (Pirzerin) doğdu, 9 Haziran 1910’da İstanbul’da öldürüldü. Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) ve Robert Kolej’de okudu. Bir süre Reji İdaresi’nde memurluk yaptı. II. Meşrutiyet’in ilanın­dan sonra basın hayatına girdi. İttihat ve Terakki’ye muhalif Ahrar Fırkası’nın yayın organı Osmanlı gazetesinde yazılar yazdı. Bu parti ademi merkeziyet­çiliği ve liberalizme dayalı bir federasyon düşüncesini savunuyordu. II. Meşrutiyet’e karşı olanların İstan­bul’da düzenledikleri 31 Mart Olayı’nda (13 Nisan 1909) Ahmed Samım, yazılarında savunduğu düşün­celer nedeniyle ayaklananların saldırısına uğradığı için, olayı bastırmak üzere İstanbul’a gelen Hareket Ordusu’nun Ayastefanos’taki (Yeşilköy) karargâhına sığındı.

31 Mart’tan sonra Hilâl gazetesini çıkardı. 1909­1910 arasında ise Sada-i Millet adlı muhalif gazetenin başyazarı ve yazı işleri müdürü oldu. Bu gazetede, İttihat ve Terakki’nin baskıcı yönetimini eleştiren sert yazılar yazıyordu. Gazetenin sahibinin bir Rum Eğitim olması ve o sıralarda Osmanlı Devleti ile Yunanistan uygulamaları arasında gündemde bulunan Girit sorununda Rum çevrelerin açıkça Yunanistan’ı desteklemeleri de Ah­med Samim’in göze batmasına yol açıyordu.

İttihatçılar onu İstanbul’dan uzaklaştırmak için mutasarrıflık önerdiler. Ahmed Samim bu öneriyi kabul etmedi. 9 Haziran 1910 akşamı arkadaşı Fazıl Ahmet (Aykaç) ile gazeteden dönerken Bahçekapı’da vurularak öldürüldü. Bir süre sonra, katilin Abdülkadir adındaki bir ittihatçı olduğu anlaşıldıysa da hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadı.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.