Ahmed Paşa (Hain) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/20/2016 0

Ahmed Paşa (Hain) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? -1524) Osmanlı devlet adamı. Mısır valiliği sırasında Osmanlı Devleti’ne başkaldırıp bağımsızlığını ilan etmiştir. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Gürcü Uveys Bey’in oğludur. Enderun’da yetişti. Yeniçeri ağalığına dek yükseldi. I. Selim’in [ Yavuz] tahtı ele geçirmek için giriştiği mücadelede yanında yer alarak güvenini kazandı. I. Selim, padişah olduktan sonra imrahorluğa, ardından da beylerbeyliğe yükseldi. Ahmed Paşa, I. Süleyman [ Kanunî] başa geçince de saraydaki yerini korudu ve Rumeli Beylerbeyi oldu. 1521’de üçüncü vezir unvanıyla Belgrad seferine katıldı. Bu sırada Pîrî Mehmed Paşa’nın yerine sadrazamlığa geçme girişimleri sonuçsuz kaldı. 1522’de ikinci vezirliğe yükselerek Rodos’u teslim aldı. I. Süleyman, Ahmed Paşa’nın kışkırtmaları sonucu, Haziran 1523’te Pîrî Mehmed Paşa’yı sadra­zamlıktan azletti.

Sadrazamlığa getirilmeyi bekleyen Ahmed Paşa, görevin Hasodabaşı İbrahim Ağa’ya verilmesine gü­cenerek İstanbul’da kalmak istemedi. Temmuz 1523’te, kendi isteğiyle Mısır valiliğine atandı. Bura­daki Çerkeş ve Araplar’dan yandaşlar toplayarak, Şubat 1524’te Osmanlılar’a karşı ayaklandı. Kendisini “el-Melikü’l-mansur Sultan Ahmed” unvanıyla hü­kümdar ilan eden Ahmed Paşa, hutbe okutup, para bastırdı. Ama, başta vezir seçtiği Kadızade Mehmed Bey olmak üzere, yeniçerilerin büyük bir bölümü Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını sürdürdü ve İstan­bul’dan gelen buyruk uyarınca Ahmed Paşa’yı öldür­mek için girişimde bulundu. Ahmed Paşa kaçarak Benî Bekr aşiretine sığındı. Daha sonra yandaşlarını toplayarak, Osmanlı kuvvetlerine yeni bir saldırı düzenlediyse de ele geçirilerek öldürüldü. Ahmed Paşa yaklaşık on iki gün süren bu başkaldırısı nedeniyle tarihe “Hain” lakabıyla geçmiştir.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.