Ahmed Sârban kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/21/2016 0

Ahmed Sârban kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? -1546/47) Osmanlı şair. Şiirlerinde özellikle varlık birliği düşüncesini savun­muştur. Yaşamı üstüne ayrıntılı bilgi yoktur. Bayramı Melâmileri’ndendir. I. Süleyman’ın [ Kanunî] Irak seferinde (1533-1535) orduda sarban (deve sürücüsü) olarak bulundu. Seferden dönüşte Konya Aksarayı’nda Pir Ali’ye mürid oldu, görevini bıraktı. Pir Ali’nin ölümünden sonra tekkenin başına geçti ve vahdet-i vücud (varlık birliği) görüşünü savunup yaymaya çalıştı. Doğduğu yer olan Hayrabolu’da öldü.

Şiirlerini hece ve aruz vezniyle yazdı. Bazı dizelerinde mahlası Sarvan biçiminde de geçmektedir. Aşırı derecede vahdet-i vücud yanlısıydı. Hurufîlik’in de etkisinde kaldı. Dervişlerine yazıp gönderdi­ği, yer yer dc şiirlerle süslediği düzgün ve yalın Türkçe ile yazılmış mektupları önemlidir.

Ahmed Sârban’ın şiirleri Dükakinzade Ahmed Bey’in şiirleri ile karışmış, ikisi bir kişi sanılmıştır.

Vizeli Alaeddin ve Vizeli Gazanfer Efendi, Şeyh Ahmed Sârban’ın halifeleridir.

YAPITLAR:

Divan (Yazması, Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’ndedir).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.