Cebeci Ahmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/20/2016 0

Cebeci Ahmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (? -1683) Osmanlı devlet adamı. Başdefterdarlık görevinde bulunmuş, mali duru­mun düzeltilmesine çalışmıştır. İstanbullu’dur. Ulemadan Çivizade Mehmed Efendi’nin yanında yetişti. Devlet hizmetine girip kısa sürede yükselerek cebecibaşı oldu. Devlet bütçe­sinin sürekli açık verdiği ve para değerinin sık sık düşürüldüğü bir dönemde, 1662’de başdefterdarlığa atandı. 1663’te Fazıl Ahmed Paşa’nın Macaristan seferine ordu defterdarı olarak katıldı. 1665’te vezirli­ğe yükseldi. Daha sonra Fazıl Ahmed Paşa’nın Girit seferine de katıldı ve 1668’de Kandiye Kalesi’nin alınmasında yararlık gösterdi. Bu arada onun çabala­rıyla devletin mali durumu da hayli düzeldi.

Cebeci Ahmed Paşa, on üç yılı aşkın bir süre yürüttüğü başdefterdarlık görevindeki başarıları ne­deniyle 1675’te Mısır valiliğine atandı. Ancak göreve başlamasının beşinci ayında Mısır halkı vergi topla­mada uyguladığı baskılar yüzünden ayaklandı. Halk, Ahmed Paşa’yı hapsedip, ulemadan Ramazan Bey’i vali yaptı. Olaylar İstanbul’da duyulunca Ahmed Paşa, Mısır valiliğinden alındı. 1677’de Diyarbakır valiliğine atandı. 1679’da yapılan bir değişiklikle, Bosna valiliğine gönderildi.

Cebeci Ahmed Paşa kimdir

Aynı yıl Özi çevresindeki kalelerin yapımı ve köylerin düzenlenmesiyle görevlendirildi. Daha sonra yeniden Bosna valiliğine döndü. 1681’de Tamışvar valisi oldu. Vilayet askerleriyle II. Viyana Kuşatması’na katıldı.  Ancak bu arada hastalanarak öldü.

Cebeci Ahmed Paşa hakkındaki yazımızın sonuna gelmişken bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Öncelikle kaynağımız altta, yazının sonunda da belirttiğimiz gibi Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi’dir. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerin araştırmalarına devam etmesini öneririz. Herhangi bir şekilde Cebeci Ahmet Paşa hayatı hakkında bilgi edinen ziyaretçilerimiz bize bu bilgileri kaynaklarıyla birlikte ulaştırırlarsa yayınlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Site yönetimi olarak mümkün olduğunca internet ortamında bulunmayan bilgileri çeşitli kitap, dergi vb. yayınlardan alarak sitemize aktarmaktayız. Dolayısıyla pek çok kaynaktan alınmış bilgileri burada ziyaretçilerimizin bilgisine sunmaktayız. Sizlerin de her türlü öneri ve eleştirilerine açık bir şekilde yayınlarımıza devam ediyoruz. Sitemize katkı sunmanız durumunda kaynak belirtilmiş her türlü bilgiyi burada yayınlamaktan mutluluk duyarız.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.