Ahmed Mürşidi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/23/2014 0

Ahmed Mürşidi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Âşık Meşayihlerden bir zat olup Diyarbekirlidir. 1174 H. tarihinde memleketinde vefat etti. Şehre bir saat mesafedeki Ali Pınarı köyü ile şehir arasında defnedilmiştir. Birecikli Ebubekir Efendiden hilâfet almıştır. Eserlerinden «Ahmediye » ismindeki pentnâmesi matbu ve meşhurdur. (Yusuf ve Zeliha), (Mevlid-i Nebî) manzumeleri de vardır. Ahmediye’ye Erzurum âlimlerinden Şerifi Muhammed Efendi tarafından (Pent) namiyle bir nazire yapılmıştır ki, bir nüshası Yahya Efendi kütüphanesinde vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul

 Ahmed Mürşidi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? -1760/61) Osmanlı şair. Halk diliyle yazılmış, dini-ahlaki yapıtıyla tanınmıştır. Yaşamı üstüne bilgi azdır. Diyarbakır’da doğdu. Uşşakî tarikatındandı. Medrese öğrenimi gördükten sonra Birecikli Şeyh Ebubekir Efendi’ye mürid oldu. Şiirlerinde Mürşidi mahlasını kullandı. Diyarbakır’da öldü. Ünlü yapıtı Kitab-ı Mürşid-i Pend-i Ahmediye, halk diliyle yazılmış manzum bir yapıttır. Yazıcızade Mehmed’in Muhammediye’sinden sonra halk arasın­da çok okunmuş dini-ahlaki bir kitaptır. Ahmed Mürşidi, yapıtını Aydınlı Müridî’nin Pendname’sine nazire olarak yazmış ve buradan kitabına on sekiz öykü almıştır. Pend-i Ahmediye, uzun süre yanlışlıkla Ahmed Bican’ın sanılmıştır. Yapıt, kısa bir girişten sonra, Muhammed’in yaşamı, dünya malı ve mülkü, namaz, ana baba ve komşu hakkı, bekârlık, evlilik, tütün içmek, sihir, bilginler, bilimin önemi gibi konuları içerir. Her bölümün sonunda çeşitli öyküler yer alır. Erzurumlu Şerifi, Ahmediye’ye Fend adını verdiği bir nazire yazmıştır.

YAPITLAR:

  1. Kitab-ı Mürşid-i Pend-i Ahmediye (ö.s.), 1863, (yeni harflerle, yay., M.F. Gürtunca, 1973);
  2. Yusuf u Züleyha;
  3. Mevlit-i Nebi;
  4. Viladet-i Hümâyun-ı Risalet-penahı.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.