Ahmed Rumî-i Akhisari (Saruhanî) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/22/2014 0

Ahmed Rumî-i Akhisari (Saruhanî) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Halvetiye şeyhlerinin âlimlerinden bir zattır. 1041 H.’de vefat etti. Akhisar’da Uzun Taş namıyle anılan kabristanda gömülüdür.

Eserleri:

Mesabih-i Şeriften seçme 100 Hadîs-i Şerifin şerh ve tafsilini havi olan

(Mecalisü’l-Ebrar ve Mesalikü’l-Ahyâr) ile ( Dekayıku’l-Hakâyık), (Ri-saletü’l-Taklîd), (Risale fi Zikri’l-Lisan vel Kalb) , (Duhaniye), (Riyai-ye) , (Şerh-i Dürrü’l-Yetim min et-Tecvid) dir ki, hepsi de basılmıştır.

Ebu’s-Suûd tefsirine de Rûm Sûresinden Duhan Sûresine kadar «Talikat» yazmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul

Yorumlar kapalı.