Nigâr Hanım kimdir? hayatı ve eserleri

kihaes 12/28/2014 0

Nigâr Hanım kimdir? hayatı ve eserleri: (1862-1 Nisan 1918) İstanbul’da doğdu. Kadıköy Fransız Mektebi’ndeki öğreniminden sonra dönemin ünlü hocalarından edebiyat, Arapça ve Farsça dersleri alarak yetiş­tirildi. Mutsuz birkaç yıldan sonra küçük yaşta evlendirildiği kocasından ay­rılarak kendisini edebiyata verdi. Hamit ve Recâizade etkisinde görünen şi­ir, düzyazı ve çeviriler yayımladı. Yaşadığı dönem ilk örnekleri verilen ulu­sal edebiyatı benimsemedi. Hece ölçüsüne ve dilde sadeleşmeye karşı düşün­celer ileri sürerek, “Terkiplerin muhafazası taraftarıyım. Havası avama in­dirmesinler, avamı havasa çıkarsınlar. Yok eğer bunu yapamıyorlarsa avam için bir edebiyat olsun. Fakat havasmkine dokunmamak, ona taarruz etme­mek şartıyla” biçiminde görüşlerle çağın gelişmelerinin uzağında kaldı.

YAPITLARI:

  1. Efsus (şiirler, cilt 1886, 2. cilt 1890),
  2. Niran (şiirler, 1896),
  3. Aksi Seda (şiirler, 1900),
  4. Safahât-i Kalp (aşk mektupları, 1901), Elhan-ı Vatan (düzyazılar, 1916),
  5. Girive (oyun, 1912’de oynandı),
  6. Hayatımın Hikâyesi (vasiyeti gereğince ölümünden elli yıl sonra oğlu tarafından yayım­lanan anıları, 1959).

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı 1, Meşrutiyet Dönemi 1, Şükran YURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Yorumlar kapalı.