Zaim Mir Mehmed Katib kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/18/2015 0

Zaim Mir Mehmed Katib kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Üçüncü Murad devri ricalinden ve Sokullu Mehmed Paşa’nın katiblerinden olup te’lif tarihi 982 (1574) olan (Camiu’t-Tevarih) ismindeki Türkçe basılmamış tarihini efendisi Vezir Mehmed Paşa’ya hediye etmiştir. Karafriye’de Cami ve sair hayratı varsa da defn edildiği yer tayin edilemedi. İslam’ın zuhurundan evvel ve sonra yirmi beş devlet hakkında bilgi toplamıştır. Osmanlıların zuhuru hakkında Hadidi’nin rivayetini kabul ediyor. Akkoyunlularla Anadolu Selçukluları hakkındaki malumatı hatalıdır. «Osmanlı Tarihi» Sultan Üçüncü Murad’ın tahta çıkışına kadardır. Ondan sonra Safevi Devletini Kitabın da zikrediyor.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.