Zekeriyya-zade Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/18/2015 0

Zekeriyya-zade Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kanuni Sultan Süleyman devri tarihçilerinden ve Tersane katiblerin­den olup İstanbul’ludur. Üsküdar’da Atlamataşı’ndaki Selim Aga Kütübhanesinde (Ferruh) ismi ile adlandırılan beş makale üzere tertib olunan tarihinde meşhur Osmanlı denizcilerinden Piyale Paşa’nın deniz muharebeleri yazılıdır. Topkapı Sarayında Revan Köşkü’nde (Muradi) adında bir şair tarafından da (Barbaros Hayreddin) Paşa’nın hayat hikayesi ile harblerini beyan edici manzum bir eser olduğu gibi Halis Efendi Kütübhanesi’nde de Barbaros ile kardeşi Oruç Reis’in muharebelerini beyan edici mensur ve mufassal bir eser vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.