Umberto Boccioni kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/16/2018 0

Umberto Boccioni kimdir?

Umberto Boccioni kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (18821916) İtalyan ressam ve heykelci. Fütürizm’ in (Gelecekçilik) plastik sanatlar alanındaki kuramcısıdır. 19 Ekim 1882’de Calabria bölgesindeki Reggio kasabasında doğdu. 1898’dc Roma’va gitti, Balla’nm resim atölyesine girdi, 1902’ye değin onunla çalıştı. 1906’da Paris, Berlin, St. Petersburg (bugün Lenin­grad) gibi başkentleri gezdi. 1907’de Milano’ya yer­leşti ve ressam Carra ile Russolo’yu tanıdı. Onlara Balla ile Severini’nin de katılmasıyla Fütürist Resmin Bildirgesi’ni hazırladı. Fütürizm’e ilişkin tartışmalara girdi; sanat merkezlerini gezerek aralarında Apollina- ire ve Kübist sanatçıların da bulunduğu ünlü kişilerle tanıştı. 1912’de Fütürist Heykelin Teknik Bildirgesi’ ni yayımladı. Uluslararası Fütüristler Sergisi’ne katıldı. 1915’te heykellerini Paris’te sergiledi. I. Dünya Savaşı’nda gönüllü olarak Italyan ordusuna katıl­dı. Verona cephesinde attan düştü, aldığı yaralar sonucu 16 Ağustos 1916’da Sorte’de öldü.

Boccioni’nin ilk önemli yapıtları, günün geçerli sanat anlayışlarından kendini kurtarma çabalarını yansıtır. Bunlarda o dönemin üslubu Yeni Sanat’tan (Art- Nouveau) gelen biçimlendirme anlayışı ile Yeni İzlenimcilik’in (Neo-Empresyonizm) noktalamacılı- ğının etkisi görülür.

Fütürizm’in başlangıcı sayılan 1910 ve 1911 yıllarında Boccioni İzlenimcilik’e dayanan anlayışlar­da eksikliği duyulan dinamik ve sağlam bir resim yapısı aramaktadır. Sağlamlığı, daha önce bu deneyi yaşamış olan Kübizm’de görür. Dinamizmi ise, bir anlamda hareket demek olan zaman boyutunu resme geçirmekle sağlayacaktır.

Boccioni’nin kuvvet çizgilerine (linee forze) daya­nan hareket anlayışı, Bergson’un Matıere et memoire (“Madde ve Bellek”) adlı kitabından kaynaklanır. Buna göre hareket, göreli ve mutlak olmak üzere ikiye ayrılır. Göreli hareket, gözlemlenen nesnenin insanın bakış açısına göre değişebilen gerçek hareketi­dir. Mutlak hareket ise, nesnenin kendi ıç yapısında bulunan ve nesneyi gözleyen kişinin zihin durumları ile değişebilen bir harekettir. Boccioni resimdeki dinamizmi, sanatçının zihin durumunu yansıtan mut­lak harekete özgü kuvvet çizgileri ve göreli hareketle­rin birbirini izleyen aşamalarının yan yana getirilmesi ya da üst üste çakıştırılması ile elde eder.

Bütün bu duygusal ve düşünsel yakıştırmalara karşın Boccioni’nin elde ettiği biçimsel sonuç, ancak soyutlanmış ve genelleştirilmiş bir hareket kavramı­nın hareketli kıldığı bir resim yüzeyinden başka bir şey değildir.

Boccioni, Fütürizm’in ilkelerini 1913-1914 ara­sında yaptığı heykellerinde, resme oranla daha güçlü bir biçimde yansıtmış, hareketin mekân içindeki sürekliliğini daha tutarlı olarak ortaya koymuştur. Bunlarda alçı, cam, demir ve tahta gibi çeşitli malze­meleri bir arada kullanmıştır.

Boccioni kısa süren sanat yaşamının son döne­minde Geç İzlenimcilik’c (Post-Empresyonizm) özel­likle de Cezanne’a yönelmiştir. Bu, gerek Fütürizm’ in, gerekse Boccioni’nin bireysel gelişim çizgisinin en az çeyrek yüzyıl gerisinde kalmış ve çoktan aşılmış olan plastik değerlere bir geri dönüş olmuştur.

Umberto Boccioni Eserleri

Heykel:

  1. Bir Şişenin Mekân İçindeki Gelişimi
  2. Sürekliliğin Mekân İçindeki Kendine Özgü Biçimleri
  3. Bir Futbolcunun Dinamizmi
  4. Bir Bisikletçinin Dinamizmi

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 18. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.