Joseph Bochenski kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/16/2018 0

Joseph Bochenski kimdir?

Joseph Bochenski kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1902) Polonyalı felsefe tarihçisi. Çağdaş felsefe sorunları üzerinde durmuş, onla­rın tarih içindeki gelişimini ve etki­lenme kaynaklarını araştırmıştır. Ağustos 1902’de Polonya’nın Czuszcow ilin­de doğdu. Ortaöğrenimini doğduğu yerde, yükseköğ­renimini Almanya’nın değişik üniversitelerinde gör­dü. Sonra Freiburg Universitesi’nde felsefe profesörü oldu.

Bochenski’nin çalışma alanı çağdaş Avrupa ve Sovyet felsefesidir. Avrupa felsefesinin uğraştığı so­runların kökenini, bunların çağdaş düşünce ürünleri­ne yansımasını incelemiş, özellikle mantık ve logistik konularında önemli çalışmalar yapmıştır. Modern mantık üzerindeki araştırmaları yeni bir düşünme yöntemini içerir. En önemli yapıtı olan Europaeische Pbilosophie der Gegemvart’ta. Kant’tan Whitehead’a dek bütün felsefe kuramlarını eleştirici bir tutumla incelemiş, gelişimlerini sergilemiştir. Bochenski’nin yapıtları, çağdaş felsefe alanında çalışanlar için, güve­nilir birer kaynak niteliğindedir.

Joseph Bochenski Eserleri

  1. Çağdaş Avrupa Felsefesi, 1983
  2. Formel Mantık
  3. Logistiğin Temeli
  4. Felsefe Düşüncesinin Yolu
  5. Dinin Mantığı

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 18. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.