Tuncer Bulutay kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/01/2020 0

Tuncer Bulutay kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1934) Türk, iktisatçı. Ekonometri ve genel denge kuramı konularındaki çalışma­larıyla tanınmıştır. 23 Nisan 1934’te Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da gördükten sonra 1953’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. 1957’de mezun olduktan sonra aynı yıl İktisat ve Maliye Kürsüsü’ne asistan oldu.

1960’ta
“Başlıca İktisadî Büyüme Nazariyeleri” konulu tezini vererek iktisat
doktoru oldu. 1965’te aynı kürsüde doçentliğe yükseldi. 1973’te profesör
oldu. Şubat 1983’te 1402 sayılı sıkıyönetim yasası uyarınca öğretim üyeliği
görevine son verildi.

Tuncer
Bulutay’ın istatistik, ekonometri ve ikti­sat alanlarındaki çağdaş
öğretilerin tanınmasında ve yaygınlaşmasında önemli katkısı
olmuştur. Ekono­metri ve genel denge kuramı konularındaki
kitapları bu alanlarda Türkiye’de yayımlanan ilk yapıtlardır. Somut iktisadi
sorunları, istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri yetkinlikle kullanarak
incelemiştir. SBF Dergisi’nde, iktisat Dergisi’nde ve ODTÜ
Gelişme Dergisi”nde
yayımlanmış otuza yakın makalesi vardır. Bu makalelerde Bulutay, Türkiye’de
iktisat eğitimi, ekonometrik yöntem ve Türkiye ekonomisine uygu­lanması, Türk seçmenlerin oy verme eğiliminde ikti­sadi nedenlerin önemi, Türkiye imalat sanayinin yapısı,
mantık kurallarının bilimsel alanda kullanıl­ması,
Neo-klasik iktisat modelinin eleştirel değerlen­dirmesi gibi konuları işlemiştir.

Tuncer Bulutay Eserleri

 1. İktisadi
  Büyüme Nazariyeleri, 1961;
 2. Doğrusal Programlama-Giriş, 1965;
 3. Ekonometrik Bir Deneme, Teori ve Türk Ekonomisine Uygulama, 1967;
 4. Türkiye’de Gelir Dağılımı (Dr.Serim
  Timur ve Dr.Hasan Ersel ile), 1971;
 5. İktisadi
  Büyüme Modelleri Üzerine Açıklamalar ve Eleştirmeler, 1972;
 6. Türkiye
  Milli Geliri (1923-1948) (Y.S.Tezel
  ve N.Yıldırım ile), 1974;
 7. Genel
  Denge Kuramı, 1979.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 21. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.