August Von Bulmerincq kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/01/2020 0

August
Von Bulmerincq kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında
bilgi: (1822-1890) Alman,
hukukçu. Devletler hukukun­da Pozitivist Okul’un temsilcilerindendir. 12 Ağustos 1822’de
Riga’da doğdu, 18 Ağustos 1890’da
Stutgart’ta öldü. Devletler hukuku ve kamu hukuku profesörü oldu. Daha sonra Heidelberg Üniversitesi’nde Bluntschli’nin yerini
aldı.

1870’ten
önce Almanya’da devletler hukuku bir disiplin olarak gelişmemişti ve bu alanda Heffter’in tabii hukuka dayanan görüşleri egemendi. Özellikle Avrupa’daki
uluslararası antlaşmalarda ortaya çıktığı biçimiyle devletler hukuku konusunda
çağdaşların­dan daha çok bilgi sahibi olan
Bulmerincq, Pozitivist Okul’un önde gelen temsilcilerinden biri oldu.

Bulmerincq,
1858’de yayımlanan Die
Systematik des Völkerrecbts von Grotius bis auf die Gegenwart (“Grotius’tan Günümüze Devletler Hukuku
Sistema­tiği
“) adlı kitabıyla ün kazandı. Bu yapıtında Grotius’ tan bu yana
devletler hukukuna gerekli ilginin gösterilmediğini ve devletler hukukunun
yapay bir biçimde “barış hukuku” ve “savaş hukuku” olarak
iki bölüme ayrıldığını öne sürdü. Devletler hukukundaki bu eksikliği gidermek için özel hukuk örneğinden yola çıkarak devletler
hukukunun sistemleştirilmesini yapmaya çalıştı. Savaşta, deniz hukuku ve
özellikle ganimet hukuku alanlarıyla da ilgilendi. Bulmerincq’in görüşleri daha sonra öğrencisi Bergbohm tarafın­dan geliştirildi.

August Von Bulmerincq Eserleri

 1. Die
  Systematik des Völkerrecbts von Grotius bis auf die Gegenıaart, 1858, (“Grotius’tan
  Günümüze Devletler Hukuku Sistematiği
  “);
 2. Praxıs,
  The-orıe und Codification des Völkerrecbts, 1874, (“Devletler
  Hukukunun Kuramı, Uygulaması ve Kodifikasyonu
  “);
 3. Das
  Völkerrecht oder internationales Recht, 1887, (“Dev­letler Hukuku ya da Uluslararası Hukuk“).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 21. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.