Tevfik Paşa (Fatihli Mehmed Tevfik Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/15/2015 0

Tevfik Paşa (Fatihli Mehmed Tevfik Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Erkan-ı Harbiye sınıfından yetişmiş, kalem erbabından, tarihçi bir zat olup İstanbul’ludur. Mektepten neş’et ettikten sonra bir müddet hocalıkta bulunmuş ve bundan sonra da Fransa ve Belçika Ataşemiliterliği yaparak İstanbul’a dönmüştür. Avdetinde Askeri Eğitim ve Öğretim Müfettişliğine tayin olunarak son derece iyi hizmetlerde bulundu. 1334 (1918) senesinde emekli olarak vefat etti. Fatih’de medfundur.

Basılmış eserleri:

  • (Osmanlı Tarihi): İki def’a basılan ve orta büyüklükte bir cildden ibaret bulunan bu eserin birinci baskısı münşice bir uslubda, ikinci baskısı ise açık bir Türkçe, sade bir tarzdadır.
  • (Esatir-i Yunaniyan): Lisammizda bu yolda yazılan eserlerin en büyüğüdür.
  • (Şehzade Cem): Şehzade Cem’in siyasi hayatından bahseden ufak bir risaledir.
  • (Anibal): Kartaca’lı Meşhur Anibal’ın hayatından bahseder.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.