Süleyman Makami Efendi (Katib Divani) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/09/2016 0

Süleyman Makami Efendi (Katib Divani) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Riyaziyenin nücum – hey’et (astronomi) şubesinde ihtisas sahibi bir zat olup, İstanbul’ludur. 1210 (1796) küsur tarihlerinde İstanbul’da irti­hal etmiştir. Eserleri: Sultan Mustafa’nın emri ile Halifezade İsmail Efen­di’nin terceme ettiği (Zic-i Kasini)nin seneleri miladi seneler olmakla Müslümanların kullanmasında güçlük olduğundan Arabi senelere tahvil ve Paris tulünden (boylam dairesinden) İstanbul’a nakl ve hesab ederek (Zic-i Cedid-i Hülasa-i Garra) adını vermiştir. (Mir’atü’s-Sema), (Risale-i irtifa’) ve (Tesviyetu’l-Buyut) isimlerinde eserleri de vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.