Seyyid Mustafa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/09/2016 0

Seyyid Mustafa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı riyaziyecilerinin müteahhirlerinden olup İstanbul’ludur. Daha çocuk iken resim yapmağa ve hendese aletlerini layıkı ile görmediği ve bilmediği halde hendesi şekiller çizmeğe başlamıştı. Sultan Üçüncü Selim’in ilmi müesseselerinden olan Mühendishaneye girerek tahsilini ikmal etmiş ve ikmalden sonra da yine riyaziye ile iştigali zamanlarında logaritmayı Gelenbevi merhum’dan okumuştur. Bu esnada lüzumunu hissettiği Fransızcayı da tahsil etmiştir. Hatta (Diatribe De L’ingenieur) adi ile İstanbul’da harp ve istihkam ilmi ve saire gibi ilimlerin o andaki durumuna dair Fransızca te’lif ettiği eserini Fransa’ya göndererek o zamanki Fransız alimleri tarafından takdir olunmuş ve 1803’de Üsküdar’da basılan bu eser ikinci def’a olarak 1810’da Paris’te Fransızca basılmıştır. Mezkur eserin bir parçasından : «Ulum funun devr-i alem icra ediyor. Bugün o kadar maarif-mend olan Avrupalılar Latin üstatların şakirleridir. Bunlar da Yunanlıların halka-i tedrisinde yetişmiştir. Daha evvelleri ise merakiz-i ma’rifet İran’da, Mısır’da Hind’de bulunurdu.»

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.