Süleyman Faik Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/11/2015 0

Süleyman Faik Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sakız adası tahsildarı Hafız Ali Ağa’nın oğlu olup Sakız Adasında doğmuştur. İstanbul’a gelerek katiblik mesleğine girmiş ve mühim me’muriyetlerde hizmetleri geçmiştir.

(Sefinetü’r-Rüesa) ile (Devhatü’l-Meşayıh)a zeyller, garip ve nadir olaylar ile süre ait bilgileri ihtiva eden adına nisbet edilen bir mecmuası vardır. 1253 (1837) de İstanbul’da vefat etmiştir. Rumeli kabristanında defn edilmiştir. Münşi ve şair bir zatdı. Mecmuası basılmamıştır.

Son me’muriyetinin 1250 (1834) de Cizye Muhasebeciliği olduğu mecmuasında yazılıdır. Muasırı olan Fatih Efendi’nin mecmuasına (Kenzü’l-Hakaik) adını verdiğini zikrediyor.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.