Şükûfe Nihal kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/28/2014 0

Şükûfe Nihal kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İstanbul’da doğdu (1896). Yükseköğrenimini İstanbul Darülfünun’u Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde tamamladı (1919). Uzun yıllar coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 24 Eylül 1973’te öldü. Şair ve Nedim (1918-1919) dergilerinde yayımladığı ilk şiirlerini birleş­tiren Yıldızlar ve Gölgeler’inde (1919) ortaya koyduğu kişilik, üslup ve bi­çim yönlerinden Tevfik Fikret etkisinde göründü (Hüseyin Cahit, Fuad Köprülü). Daha sonra hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri Güneş (1927), Varlık (1935), Ayda Bir (1935-1936), Çınaraltı (1941-1943), Şadırvan (1949) der­gilerinde yayımlayan Şükûfe Nihal, kadın duyarlığı ile ulusal ve toplumsal temaları da işledi. Yer yer çağdaşlarının ortak söyleyiş özelliklerinden kur­tularak kendine özgü yollar aradı. Ne ki, döneme egemen olan alaturka duy­gululuktan kurtulamıyor, “çağlayan su”, “sarı ay”, “gamlı yolumuz”, “kı­rık mermer” gibi tamlamalara başvurarak içerik yönünden zamanı için de yeni sayılamayacak kuruluşlarla yetiniyordu. Bu nedenle Yahya Kemal, Ha- şim, Ahmet Hamdi estetiğinden çok, Rıza Tevfik ve Faruk Nafiz’de rastla­dığımız buluşlardan, benzetilerden elde edilmiş deneyler şiirine yerleşmiştir: Bir solgun alevsin içimde bugün,

Yakmaya en sönmez yerden başladın.

Eriyip sönersin ancak büsbütün Sevmiş diyeceksin beni bu kadın…

dizelerindeki yapay duygululuk, özelliği olmayan buluşlar; “nazım” gerek­lerine uyabilmek için Türkçe’yi zorlama -öteki ürünlerinde de- karşılaştı­ğımız başlıca kusurlar arasında görünür. Dış dünyaya açılmayı başardığı yerdeyse geçiş döneminin okumuş kadınına özgü duyarlıklarla toplumsal çelişkilerden esinlendiği sezilen şiirler yazmıştır. Bu tür ürünlerinde yer yer söyleyişinin de renklenip güçlendiği söylenebilir.

ŞİİR KİTAPLARI:

Yıldızlar ve Gölgeler (1919), Hazan Rüzgârları (1927), Gayya, Yakut Kayalar (1931), Su (1933), Şile Yolları (1935), Sabah Kuşları, Yerden Göğe (1960), Şükûfe Nihali Şiirler (ölümünden sonra seçilmiş şi­irlerinden oluşturulan kitap, 1975).

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı 1, Meşrutiyet Dönemi 1, Şükran YURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Yorumlar kapalı.