Süheyli Ahmed İbn-i Hemdem kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/09/2015 0

Süheyli Ahmed İbn-i Hemdem kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Dördüncü Murad devri fazilet sahiblerinden ve Kahire divan katiblerindendir. (Nevadir-i Süheyli) adı ile bilinen basılmış (Acaibü’l-Measir ve Garaibu’n-Nevadir) ismindeki tarih ve ahlaka taalluk eden eseri ibret alınacak fıkraları ihtiva ettiğinden insanlık tarihinin ahlak kısmına da hizmet edebilir. Şiirdeki ifade tarzı sadedir. Bundan başka (Tarih-i Safdi) ve diğer kitablardan seçilmek suretiyle Hz. Adem’in yaratılışından Tufan’a ve Tufan’dan Çerkez hükûmetlerinin sonuna kadar geçen Mısır olaylarını ihtiva eden (Ed-Dürretü’l-Yetime Fi Evsaf-i Mısri’l-Kadime) isminde makbul bir eseri daha vardır ki 1141 (1728)de «Matbaa-i Amire»’de basılmıştır.

Bu eserin (Mısr-ı Cedid) ismindeki 921 (1515) den 1030 (1621) senesine kadar geçen Mısır olaylarını anlatan zeyli de aslı gibi Matbaa-i Amire’de basılmış ve sonunda kitabi basan İbrahim Müteferrika tarafından Mısır bölgesi haritası ilave edilmiştir.

Hz. Adem’in yaratılışından 1038 (1629) tarihine kadar (Tarih-i Sahi) isminde bir tarihi de vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.