Selim Mehmed Efendi (Hoca) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/11/2015 0

Selim Mehmed Efendi (Hoca) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Fazilet sahibi, tarihçi bir zattır. Bosna Mollası, Göl-Pazari Hüseyin Efendi’nin oğlu olup Fetva-Emini iken 1138 (1726) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Üsküdar’da Karacaahmed civarında Kami Efendi’nin yanında defn edilmiştir.

(Tarih-i Feth-i İstanbul) ve (Mevaridü’l-Besair Li-Ferdidü’z-Zerair Fi İlmi’l-Edeb) isimlerinde eserleri ile (Salim Tezkiresi)nde bazı şiirleri görülmektedir.

Meşhur hattatlardan Soyulcuzade’nin, kendi el yazısı ile yazma (Mevaridü’l-Besair…)i Bursa’da Muradiye Medresesi Müderrisi iken te’lif ettiğini yazıyor. Bu eser şiire ait zaruretlerden bahsetmektedir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.