Şevki Yusuf Efendi (Katib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/12/2015 0

Şevki Yusuf Efendi (Katib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Şair ve tarih yazarlarından bir zat olup Edirne’lidir. İkinci Bayezid devrinde Divan katibi olmuştu. Türkçe ve Farsça şiirleri ve tertib edilmiş bir divanı vardır. Bir de (Tarih-i Al-i Osman) yazdığı (Sehi-Riyazi Tezkireleri)nde yazılıdır. Her şey’i hoş karşılayan ve umursamayan bir insandı. Ömrünün sonunda «Daru’ş-Sifa»da vefat etti. Galata kabristanında medfundur. (Avamil-i Farisi) isminde bir risalesi vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.