Şemdani-zade Süleyman Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/13/2015 0

Şemdani-zade Süleyman Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kadılar sınıfından ve maarif erbabından bir zat olup aslen Tokatlı olduğu rivayet ediliyorsa da kitabının önsözünde Fındıklı’lı olduğunu yazıyor. Resmen vak’anüvis değildir. 1193 (1779) de vefat etmiştir. Eyyübde Feshane karşısındaki Balçık Dergahında medfundur.

Takvimu’t-Tevarih’i 1165 (1752)den 1191 (1777) tarihine kadar (Merii’t-Tevarih) ismi ile zeyl etmiştir ki (Tarih-i Cevdet)e kaynak olan eserlerdendir. Bu eserin yazma bir nüshası Umumi Kütübhanede vardır. Bu eser esasen zeyl ise de mukaddimesinde açıklandığı vech ile bütün olayları izah etmeğe çalışmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.