Salih Efendi «Hekimbaşı» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/02/2015 0

Salih Efendi «Hekimbaşı» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Fazilet sahibi Osmanlı tabiblerinden ve nebatat ilmi (botanik) mütehassıslarından olup aslen İstanbul’ludur. Tıbbiye Mektebinin Tıbhane adı ile ilk açılışında tahsilini ikmal ederek çıktıktan sonra Osmanlı tıb maarifine pek mühim hizmetler ifasına muvaffak olup mühim ve muhtelif devlet hizmetlerinde bulunmuştur. Nazırlığı zamanında tıb ilminin tedrisatı Türkçeye tahvil olunduğu cihetle ilmi kelimeleri bulmak ve tıb kitablarını lisanımıza nakl ve terceme etmek hususunda pek güzide hizmetleri geçmiştir. Resimleri mükemmel (i’m-i Hayvanat ve Nebatat) isminde te’lifleri vardır. Rihleti 1312 (1896)’da kabri Eyyüb’de Feridun Bey Türbesi civarındadır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.