Safvet Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/12/2015 0

Safvet Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı Tarih Encümeni daimi azasından ve Bahriye Erkan-ı Harbiyesi kaymakamlarından ilim sahibi ve tedkikci bir zat olup Çanakkale doğumludur. Bahriye Çarkçı Kol Ağalığından emekli Abanalı Rıf’at Bey’in oğludur. Mektepten me’zuniyetinden sonra deniz kuvvetlerinde kudretini isbat etmiştir. 1332 (1916) tarihinde irtihal ederek semti olan Okmeydanı’ndaki kabristanda Bayramiye şeyhlerinden İdris-i Muhtefi Hazretlerinin civarına defn edilmiştir.

Basilmiş eserleri:

(Mezemurte Hüseyin Paşa) ve (Feylasalar)dir.

Bunlardan başka Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasının hemen her sayısında vesikalara müstenit denizciliğe ait tarihi makaleleri olduğu gibi (Türk Yurdu), (Donanma-i Osmani Mecmuası) ve (Ceride-i Bah­riye) sayılarında ilmi ve tarihi kıymetli makaleleri vardır. Vefatı ilim adına büyük bir kayıptır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.