Subhi Ömer Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/12/2015 0

Subhi Ömer Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Askeriyenin zekilerinden olup Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reis Vekili Müşir Edhem Paşa’nın oğludur. Kurmay olarak tahsilini bitirdikten son­ra gayretli çalışmasına mükafat olarak kısa zamanda kaymakamlığa terfi ettirilmiştir. Ne yazık ki kendisinden daha çok hizmetler beklenirken 1312 (1894) de İstanbul’da vefat etmiştir. Fatih’de medfundur.

Basılmış eserleri:

 • (Coğrafya-i Hikemi),
 • (Memalik-i Osmaniyenin Mufassal Coğrafyası),
 • (Hüdavendigar Vilayetinde Bir Hafta Seyahat),
 • (Müessisin-i Fünun),
 • (Büyük Frederik),
 • (Yunanistan-ı Kadim Menba’-ı Medeniyet midir?),
 • (Osmanlıların Askerliğe Ettikleri Hizmet),
 • (Trablusgarb ve Bingazi ile Sahra-yı Kebir ve Sudan Merkezi),
 • (Atina),
 • (Feld Mareşal Fon Molteke),
 • (Mukaddemat-ı Hendese) ve (Kavaid-i Lisan-ı Farisi) ile sair eserleridir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.