Robert Applegarth kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/26/2016 0

Robert Applegarth kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1833-1925) İngiliz sendikacı. Sendikal hareketin merkezileştirilmesi için çalışmıştır. Bir marangoz olan Applegarth, 1848’de Chartist hareketin yenilgisinden sonra ortaya çıkan Yeni Model Sendikacılık (New Model Trade Unionism) hareketinin geliştiği dönemde yetişti. Yeni Model Sendika’nın ilk örneği, 1851’de Amalgated Society of Engineers adıyla William Allan tarafından kurulmuş­tu. Applegarth, 1860’da Amalgated Society of Carpenters and Joiners adlı sendikanın kurucuları arasın­da yer aldı. Marangozları örgütlemek amacıyla kuru­lan sendika, kısa zamanda Yeni Model Sendikalar’ın en güçlülerinden biri oldu. Applegarth, 1862-1871 arasında sendikanın genel sekreterliğim yaptı.

1860’ta sendikalar arası ilişkiyi sağlamak amacıy­la kurulmuş olan Londra Meslek Konseyi’ne katıldı. Aynı zamanda Conference of Amalgated Trades adlı Örgütlenmenin içinde yer aldı. Daha sonra “Cunta” olarak adlandırılan bu kuruluşun amacı sendikal örgütlenmeyi güçlendirmekti ve beş büyük sendika­nın yöneticisinden oluşuyordu. Applegarth, Cunta’ nın en etkin önderlerinden biri oldu. Londra Konseyi ve Cunta’nın içinde yer alan sendika yöneti­cileri her alanda uzlaşmadan yanaydılar ve anlaşmaz­lıkların hukuk yoluyla çözüme bağlanmasını istiyor­lardı. Grevleri, sendikaların mali gücüne yönelik bir tehdit olarak görüyorlardı. Applegarth, bu konuda “Grev hakkından hiçbir zaman vazgeçmemekle bir­likte, çift taraflı bu silahı kullanmakta çok dikkatli davranmalıyız,” diyordu.

1864’te, I. Enternasyonal (Uluslararası işçi Sen­dikaları Birliği) kuruldu ve ingiliz sendikaları Enter­nasyonale üye oldu. Applegarth, 1865’te ve 1868­1872 arasında I. Enternasyonal Yürütme Konseyi’nde görev aldı. 1869’da da Basel Kongresi’ne delege olarak katıldı.

1865’de Enternasyonal’in etkisiyle İngiltere’de Reform League (Reform Birliği) adlı bir örgüt kurul­du. Applegarth, bu örgütün başta gelen önderlerinden biri oldu. 1871 ‘dc İngiliz parlamentosunun kurduğu bulaşıcı hastalıklar komisyonuna atandı. Böyle bir göreve getirilen ilk sendikacıydı. Ama sendika, iş saatleri içinde komisyon toplantılarına katılmasına izin vermedi. Bu yüzden sendika genel sekreterliğin­den ayrıldı vc Cunta içindeki görevi de sona erdi.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 7. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.