Edward Victor Appleton kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/26/2016 0

Edward Victor Appleton kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1892-1965) İngiliz fizikçi. İyonosferde, radyo dal­galarını yansıtan bir katmanın varlı­ğını saptamıştır. 6 Eylül 1892’de Bradford’un Yorkshire kasaba­lında doğdu. Babası bir değirmen işçisi olan Appleton Cambridge’deki St. John College’da okudu. 1920’de Cambridge’deki Cavendish Laboratuvarı’nda Rutherford’un yanında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Dört yıl sonra da Londra’daki King’s College’da deneysel fizik bölümü profesörlü­ğüne getirildi. 1936’ya değin süren bu görevin ardın­dan Cambridge Üniversitesi’nde Jacksonian Doğa Felsefesi Kürsüsü profesörlüğüne atandı. II. Dünya Savaşı’nın başladığı 1939’da Bilimsel ve Sınai Araştır­malar Dairesi’nin daimi sekreterliğine getirildi. Savaş yıllarından başlayarak radarın geliştirilmesi ve İngilte­re’de ilk atom bombasının yapımı çalışmalarına katıl­dı. 1941’de “Sir” unvanını, 1947’de de Nobel Fizik Ödülü’nü aldı. 1949’dan sonra Edinburgh Universite­si’nde uzun yıllar dekanlık ve rektör yardımcılığı yapan Appleton, 1953’te British Association’ın baş­kanlığını da yürüttü. 21 Nisan 1965’te Edinburgh’da öldüğünde, aralarında Royal Society de bulunan on altı bilimsel kuruluş ve üniversitenin onur üye­siydi.

Appleton’ın fiziğe en önemli katkısı, iyonosferin niteliği ve katmanlarıyla ilgili çalışmalarıdır. Bu konu­daki araştırmalar 19. yy’ın başlarına uzanır. 1839’da Alman matematikçi Gauss, Yer’in manyetik alanında­ki değişimlere, elektrik iletkenliğine sahip bir atmos­fer katmanının neden olduğu savını ortaya atmıştı. Bu alandaki çalışmalar, 20. yy’ın başlarında telsiz (radyo) yayınlarıyla güncellik ve pratik önem kazanmaya başladı. 1901’den önce, radyo yayınlarının kullanım alanının çok kısıtlı olacağı sanılıyordu. Bunun nedeni de yayının bir ışık demeti gibi ancak düz bir doğru boyunca ve kısa mesafelere ulaşabileceği görüşüydü. Oysa, Marconi’nin 1901 yılında okyanus aşırı telsiz yayını gerçekleştirmesi, bu buluşa olan ilgiyi artırdığı gibi, yayının uzak mesafelere iletilmesini sağlayan atmosfer olguları üzerindeki araştırmalara da hız kazandırdı. Bu bağlamda, İngiliz Heaviside ve irlandalı Kennely 1902 yılında birbirlerinden bağımsız olarak, radyo yayınlarının yukarı atmosferin elektrik iletken bir katmanından yansıyarak yeryüzüne ulaştı­ğını ileri sürdüler.

Yukarı atmosfer fiziğiyle ve özellikle radyo dalgalarıyla I. Dünya Savaşı sırasında, Royal Engine-ers’de yüzbaşıyken ilgilenmeye başlayan Appleton, 1924’te böyle bir yansıtıcı katmanın varlığını deney­lerle saptadı. Bugün bu katman “Heaviside-Kennely katmanı” ya da “E katmanı” adıyla anılır. Kısa bir süre sonra Appleton, E katmanının üstünde ikinci bir katmanın varlığını buldu. “Appleton katmanı” ya da “F katmanı” olarak bilinen bu bölge, iyonosferin en yüksek ve iyon yoğunluğunun en fazla olduğu katmanıdır. Bu buluşundan dolayı Appleton’a 1947 Nobel Fizik Ödülü verildi.-

Appleton, iyonosferin bu iki katmanını da, gönderdiği çok kısa dalgaların yansımasıyla keşfetti. Diğer iyonosfer katmanları sıcaklık ve zamana göre değişen aralıklarla bu dalgaları yansıttıklarından, rad­yo dalgalarını sürekli yansıtıp haberleşmeyi sağlayan katman F katmanıdır. Yer yüzeyinden yaklaşık 150 km yükseklikte başlayıp 300 km’ye varan ve iyonos­fer katmanlarının en üstünde yer alan F katmanında santimetre küpe düşen serbest iyon sayısı ortalama 106’dır. F katmanı, Fi ve F^ diye iki bölgeye ayrılır. Yalnızca gündüzleri ayrı bir katman olan F1 alt bölgesi, geceleri F2 ile birleşerek tek bir katman oluşturur. Bu katmanlardan genellikle frekansı 30 MHz’e kadar olan elektromanyetik dalgalar yansı­makta, böylelikle kıtalararası radyo ve telsiz haberleş­mesi gerçekleştirilebilmektedir.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 7. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.